Jedno z najstarszych wydarzeń literackich na Mazowszu odbędzie się 10 i 11 października w Ciechanowie i w Opinogórze

Ważnym punktem imprezy będzie promocja jubileuszowego 20. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”

Ilustracja do artykułu zaproszenie jesień poezji 2018_a.jpg

XXIII Ciechanowska Jesień Poezji 2018

10. X. 2018 (środa) – Ciechanów

- godz. 10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie,

- godz. 11.00-13.00 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie, prowadzi znana literatka Marta Berowska,

- godz. 16.00-18.00 - promocja jubileuszowego 20. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”, prelekcja Barbary Bielastej o B. Włodkównie oraz Janusza Termera o 20 latach „CZL” /Kawiarnia Artystyczna PCKiSz/,

- godz. 19.00-22.00 - Noc Poetów /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz/, w programie: prezentacja wierszy przez poetów, koncert „Biała lokomotywa” w wykonaniu Sławomira Zygmunta z zespołem.

11. X. 2017 (czwartek) – Ciechanów-Opinogóra

- godz. 9.00- 10.00 - przejazd do Opinogóry,

- godz. 10.00-12.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,

- godz. 12.00-14.00 - XX Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie prezes polskiego PEN Clubu dr Adam Pomorski, prowadzi dr Teresa Kaczorowska,

- godz. 14.00-15.00 - rozstrzygnięcie XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina” - promocja jubileuszowego almanachu „Laur Opina” oraz „Jednodniówki poetyckiej” - koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz pianistów: Michała Kwiatkowskiego i Piotra Żandarskiego /PSM II st. w Mławie II w Mławie filia w Ciechanowie z klasy fortepianu Tatiany Fedorczuk Eichler/ i uroczyste zakończenie XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji .

Organizatorzy:

- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Partnerzy:

- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta w Ciechanowie


*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 20 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu. W 2018 r. nosi tytuł „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”.

*** Bronisława Włodkówna (urodziła się 19 sierpnia 1882 r. we wsi Nużewko, pow. ciechanowski – zmarła 4 września 1950 r. w Olsztynie). Jej rodzice Józef i Zofia Włodkowie mieli własny majątek w Nużewku. Po jego sprzedaży objęli w dzierżawę od ordynacji Krasińskich majątek w Lekowie. Bronisława uczyła się najpierw w domu w Lekowie, a potem na pensji w Warszawie. Przed I wojną światową nauczała dzieci j. francuskiego na dworach szlacheckich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracowała w konsulacie odrodzonej RP w Monachium. W 1922 r. zamieszkała w Warszawie i poświęciła się twórczości literackiej dla młodzieży, prowadząc ożywione życie literackie.
Autorka wielu książek, głównie dla młodzieży, m.in. Orlińscy (1911), Julcia (1912), Stracone szczęście (1913), Proste dzieje (1913), Na własnym zagonie (1914), Opowiadania (1917). Najbardziej płodny jej okres twórczości przypada na lata Polski międzywojennej, kiedy ukazały się: W obłokach (1919, 1925), Zbratani (1920), Bonar piękny i Bonar garbaty (1921), Cierpienie i radość (1927), Księżniczka Wanita (1928,1936), Dzielne rodzeństwo (1930), Przeciw złej doli: Opowiadania dla młodzieży (1923), Tajemnica pana Kosty (1938).
Po wybuchu II wojny światowej Bronisława Włodkówna tułała się po różnych domach i majątkach (kuzynów i przyjaciół, aby uniknąć deportacji). Od 1 listopada 1946 r. podjęła pracę w tworzącej się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zmarła nagle w wyniku wylewu krwi do mózgu.
Wspominana jest jako osoba bardzo kulturalna, oczytana, znająca języki obce, również towarzyska, z dużym poczuciem humoru. Jej książki w odrodzonej Polsce cieszyły się dużym powodzeniem.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony