Zaproszenie za sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego

To będzie pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu.

Ilustracja do artykułu ses_bud1.jpg

Dwudziesta sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji odbędzie się 30 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XX sesji Rady Powiatu V kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2017 rok (DRUK Nr 1).
8. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok (DRUK Nr 2).
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 3),
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok (DRUK Nr 4),
c) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” (DRUK Nr 5),
d) przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (DRUK Nr 6).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego  

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony