Poradnia ma nowego dyrektora

Decyzja została podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 2 listopada br.

Ilustracja do artykułu poradniappp2.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, działając w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni, w dniu 2 listopada 2017 roku powierzył Pani dr Monice Zarembie – Łepkowskiej stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.

Zarząd powierzył stanowisko na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony