Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza 5 konkursów ofert w zakresie edukacji zdrowotnej

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zachęca podmioty, których cele statutowe uwzględniają m.in. edukację zdrowotną lub profilaktykę chorób, bez względu na formę prawną do zapoznania się z ofertą konkursową Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Całkowita kwota przeznaczona z budżetu województwa na te działania to ponad 3,5 mln zł.

konkursy edukacja zdrowotna.jpg

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty lecznicze oraz inne jednostki działające w obszarze zdrowia.

  1. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 16 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy:
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-realizacje-projektow-bom-edycja-2021

  1. Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy:
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-psychicznego-wsrod-dzieci-i-mlodziezy

  1. Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych w latach 2022-2023.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy:
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-dotyczaca-profilaktyki-istotnych-problemow-zdrowotnych

  1. Konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2022-2023.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy:
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-dostosowana-do-potrzeb-osob-z-choroba-nowotworowa-i-ich-bliskich

  1. Konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej ograniczenia następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2022 r.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy:
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-i-promocja-zdrowia-w-zakresie-ograniczania-nastepstw-zdrowotnych-spowodowanych-stosowaniem-substancji-psychoaktywnych-lub-uzaleznieniem-od-tych-substancji

Informacje o konkursach wraz z formularzami ofertowymi dostępne są również na stronie internetowej

www.mazovia.pl 

w zakładce „Otwarte konkursy ofert”.

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/otwarte-konkursy-ofert/otwarte-konkursy-ofert.html?p=Otwarte+konkursy+ofert%5EOg%C5%82oszenia+o+naborze%5E2022

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony