Zawiadomienie o zwołaniu 32. sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji

Sesja odbędzie się 28 maja 2018 roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC09910.JPG

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu V kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi (DRUK Nr 1).
8. Rozpatrzenie analizy działań ratowniczych oraz gotowości jednostek straży pożarnych na terenie powiatu ciechanowskiego w roku 2017 opracowanej przez Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie (DRUK Nr 2).
9. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu ciechanowskiego w roku 2017 (DRUK Nr 3).

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 4),
2) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok (DRUK Nr 5).
11. Podjęcie Stanowiska w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (DRUK Nr 6).
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony