Jednym z punktów sesji będzie wręczenie nagród uczniom szkół powiatu ciechanowskiego, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym

Sesja odbędzie się 24 września 2018 roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu starostwo_bud.jpg

Obrady obędą się według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu V kadencji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.

4. Wręczenie nagród uczniom szkół Powiatu Ciechanowskiego, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

6. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu Ciechanowskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ciechanowskiego w roku szkolnym 2017/2018 (DRUK NR 1).

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 2),

2) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok (DRUK Nr 3),

3) zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 4),

4) zmiany uchwały Nr V/30/180/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2018 roku (DRUK Nr 5),

5) uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznania (DRUK Nr 6),

6) zmiany uchwały Nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
(DRUK Nr 7).

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony