Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego zawiadamia o zwołaniu VIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg


Sesja odbędzie się w dniu 27 maja br. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7.

W programie sesji m.in.:
- rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa  sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego w 2018 roku,
- rozpatrzenie informacji komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie pn. Analiza działań ratowniczych oraz gotowości jednostek straży pożarnych na terenie powiatu ciechanowskiego w roku 2018
- rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok
- rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

Szczegółowy program sesji w załączeniu.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony