Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje X nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Sesja odbędzie się w dniu 19 sierpnia br. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7.

W programie sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,
  2. zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok,
  3. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego, stanowiącej działkę nr 257/7 o powierzchni 0,9785 ha, położonej w Ciechanowie, służebnością przesyłu
  4. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego, stanowiącej działkę nr 690/2 o powierzchni 1,1884 ha, położonej w Ciechanowie, obr. Śródmieście służebnością przesyłu
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk
  6. uchylenia Uchwały Nr VI/9/67/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne
  7. przyjęcia Programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym
  8. przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym, szkół dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne.

 

Transmisja X Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Zapis X Nadzwyczajenej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji (poprawiony dźwięk)

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony