Jednym z punktów programu będzie wręczenie nagród uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ciechanowskiego oraz zawodnikom Ciechanowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Mazovia”

Sesja odbędzie się 26 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC00285.JPGPorządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXV sesji Rady Powiatu V kadencji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

4. Wręczenie nagród uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ciechanowskiego, laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych.

5. Wręczenie nagród za wysokie osiągniecia sportowe dla zawodników Ciechanowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Mazovia”.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

7. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie w 2016 roku (DRUK Nr 1).

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 2),

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok (DUK Nr 3),

c) zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (DRUK NR 4).

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony