To pierwsze posiedzenie Rady w 2018 roku

Sesja odbędzie się 29 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu starostwo_zima.JPG

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu V kadencji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2018 rok (DRUK Nr 1).

8. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok (DRUK Nr 2).

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 3),

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok (DRUK Nr 4),

c) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 (DRUK Nr 5),

d) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” (DRUK Nr 6).

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony