To 33. sesja piątej kadencji

Odbędzie w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu starostwo_bud.jpg

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu V kadencji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.

4. Wręczenie Staroście Ciechanowskiemu Sławomirowi Morawskiemu Statuetki Honorowej oraz wyróżnienia tytułem „Samorządowiec 20-lecia” przyznanych przez Związek Powiatów Polskich.

5. Wręczenie uczniom szkół ponadpodstawowych Powiatu Ciechanowskiego nagród za sukcesy w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

7. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie – Ocena stanu sanitarnego Powiatu Ciechanowskiego za 2017 rok (DRUK Nr 1).

10. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie o stanie środowiska w Powiecie Ciechanowskim w 2017 roku (DRUK Nr 2).

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 3),
2) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok (DRUK Nr 4).
3) ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Ciechanowskiego - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 5).

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony