To druga sesja zwyczajna w tym roku

Sesja odbędzie się 27 marca 2017 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC09185.JPG

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814.)

- z a w i a d a m i a m, że zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXII sesji Rady Powiatu V kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Powiatu.
4. Ślubowanie radnego.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Wystąpienie Pana Andrzeja Kamasy dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na temat funkcjonowania szpitala.
7. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 roku oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (DRUK Nr 1).
10. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanowa w 2016 roku (DRUK Nr 2).
11. Rozpatrzenie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w 2016 roku (DRUK Nr 3).
12. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ciechanowski (DRUK Nr 4).

13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2017 roku (DRUK Nr 5),

b) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (DRUK Nr 6),

c) rozpatrzenia skargi A.K. na działalność Starosty Ciechanowskiego „w związku z niespełnieniem /…/ zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej” (DRUK Nr 7).

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.Wolne wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony