Zawiadomienie o zwołaniu sesji w dniu 28.09.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) z a w i a d a m i a m, że zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony