Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje XV sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu logo-powiat.jpg

          Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, według następującego porządku obrad:

 1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XV sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Debata budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego.
  b) uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 1
  b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok – DRUK Nr 2
  c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat – DRUK Nr 3
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat – DRUK Nr 4
  e) rozpatrzenia skargi Teresy Kaczorowskiej na działalność Starosty Ciechanowskiego- DRUK Nr 5
  f) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie – DRUK Nr 6
  g) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie – DRUK Nr 7
  h) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu ciechanowskiego – DRUK Nr 8
  i) zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – DRUK Nr 9
  j) zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok – DRUK Nr 10
  k) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok – DRUK Nr 11
  l) przekazania petycji – DRUK Nr 12
  m) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 13
  n) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat – DRUK Nr 14
  o) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat – DRUK Nr 15
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego w 2019 roku – DRUK Nr 16
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad

Skan zawiadomienia dostępny tutaj

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony