Zawiadomienie o zwołaniu XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Sesja odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej

budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 stycznia 7 w Ciechanowie, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
  a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 1
  b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok - DRUK Nr 2
  c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat - DRUK Nr 3
  d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna- DRUK Nr 4
  e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna - DRUK Nr 5
 4. Zamknięcie XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Zawiadomenie w formacie pdf dostępne do pobrania tutaj.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony