Zdalna szkoła w Powiecie Ciechanowskim

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Ilustracja do artykułu 8141476352844473996.jpg

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w trybie pilnym podjął decyzję o przystąpieniu
do projektu. Wystąpiono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa z wnioskiem o środki na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów 5 szkół ponadpodstawowych dla których Powiat Ciechanowski jest organem prowadzącym. Dzięki temu udało się pozyskać grant w wysokości  99 187 złotych.

Mając na uwadze pilne potrzeby uczniów, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zdecydował o uruchomieniu środków budżetowych w wysokości 100 tys. zł, aby zakupić 42 laptopy wraz z pełnym oprogramowaniem. Komputery zostały niezwłocznie zakupione i przekazane do szkół i uczniów. Pieniądze na ten cel samorząd wyłożył już teraz. Środki zostaną zrefundowane w ramach przyznanego grantu.

Dzięki szybkiemu i skutecznemu działaniu, młodzież ucząca się w szkołach Powiatu Ciechanowskiego otrzymała 42 laptopy z pełnym oprogramowaniem.

Program "Zdalna szkoła" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony