Szkoła zmieni swój wygląd już w tym roku

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odbyło się 23 lutego br. w szkole przy ul. Orylskiej 9

Ilustracja do artykułu t13skrot.jpg


Dofinansowanie do inwestycji wyniesie 1,3 mln zł. Cały koszt zadania to 1, 7 mln zł. Różnicę pokryje samorząd powiatowy ze środków budżetu.

Termomodernizacja obejmie budynek główny szkoły i warsztatowy ( razem 4,7 tys. m2).

Prace obejmą:

- ocieplenie obiektów
- wymianę instalacji wentylacyjnej
- wymianę okien i drzwi
- przebudowę systemów grzewczych,
- zastosowanie sterowania czasowego, co pozwoli na ograniczenie poboru ciepła nocami i w dni wolne od zajęć szkolnych
- podłączenie budynku warsztatów szkolnych do głównego węzła ciepłowniczego.

W podpisaniu umowy uczestniczyli:

  • Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
  • Sławomir Morawski – starosta ciechanowski
  • Andrzej Pawłowski – wicestarosta ciechanowski
  • Elżbieta Kwiatkowska – skarbnik powiatu ciechanowskiego
  • Łukasz Lewandowski i Wiesława Gąsiorowska – radni powiatu ciechanowskiego
  • Wiesława Krawczyk - wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  • Jakub Gwoździk – dyrektor fili w Ciechanowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  • Tomasz Gumulak – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie
  • uczniowie i nauczyciele szkoły
  • media lokalne i regionalne

Dodajmy, iż w skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum oraz szkoła branżowa I stopnia. Na co dzień z budynków korzysta 800 uczniów i ponad 100 pracowników. Inwestycja ma zwiększyć efektywność energetyczną budynków, co spowoduje, że do środowiska trafi mniej zanieczyszczeń. poprawią się również warunki nauki i pracy uczniów i nauczycieli.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony