Uczniowie wzięli udział w wydarzeniach o bogatych walorach patriotycznych, edukacyjnych i wychowawczych

Ogłoszenie roku 2018 rokiem „Rokiem Niepodległej”, stało się to inspiracją dla społeczności szkolnej do zaplanowania wielu działań mających w ciekawy sposób upamiętnić to niezwykle radosne wydarzenie

Ilustracja do artykułu IMG_5786.jpg


Planując działania, szkoła proponowała różny zakres aktywności, aby uwzględnić wielorakość zainteresowań młodzieży. Nauczyciele zachęcali do przygotowania gazetek i ekspozycji okolicznościowych. Wykonano między innymi ekspozycję „100 lat Niepodległości”, prezentującą sylwetki najwybitniejszych postaci, które zasłużyły się dla ojczyzny.

28 lutego

Wychowankowie ZST włączali się w pozaszkolne inicjatywy patriotyczne. W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęła się retrospektywa festiwalu filmowego „Niepokorni, niezłomni, wyklęci”. Uczniowie Technikum uczestniczyli w pokazach filmowych, spotkaniach, obejrzeli również wystawę fotografii Arkadiusza Gołębiowskiego pt. „Twarze Polski”.

23 marca

Odbyła się III edycja konkursu pod patronatem Starosty Powiatu Ciechanowskiego „Historia wiecznie żywa”. Do konkursu historycznego przystąpili uczniowie klas gimnazjum z Szkół Podstawowych w Sońsku, Opinogórze Górnej, Krasnem oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie. Uczestnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą historyczną, umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy (resuscytacja, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej), a także sprawnością fizyczną. Oprócz tych zadań każda z drużyn miała wcześniej przygotować plakat związany z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości, a następnie - podczas konkursu – przedstawić krótką prezentację swojego dzieła plastycznego.

25 kwietnia

Uroczystą akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zapoczątkowało odśpiewanie hymnu państwowego. Uczniowie przypomnieli okoliczności uchwalenia Konstytucji oraz ważne wydarzenia z historii naszego kraju. Aby podkreślić rangę apelu, młodzież recytowała wiersze wybitnych polskich twórców. 

9 listopada

Punktem kulminacyjnym obchodów była uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W jej trakcie społeczność szkolna, jak co roku, miała okazję przypomnieć sobie wydarzenia, które doprowadziły do utraty wolności, trudne lata zaborów, a przede wszystkim- okoliczności odzyskania niepodległości w 1918 roku. Wielu emocji i wzruszeń dostarczyły pieśni patriotyczne wykonane wspólnie przez młodzież i nauczycieli. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna włączyła się do akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i odśpiewała 4- zwrotkowy hymn narodowy.
Ciekawym punktem było spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego - Januszem Walędzikiem, ps. Czarny. Kiedy dołączył do Powstania Warszawskiego, miał niespełna 14 lat. Walczył w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry II, w III kompanii porucznika Zdunina na warszawskim Śródmieściu. Po upadku powstania wyszedł z miasta razem z ludnością cywilną. 29 lipca 2018 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości. Wizyta była okazją nie tylko do przeprowadzenia niezwykłej lekcji historii, ale też do dyskusji o postawach ludzkich i szeroko rozumianej etyce.
Uczniowie ZST brali również udział w ciekawym konkursie historycznym „100 pytań na 100 lecie niepodległości”, kształtującym właściwe postawy społeczne i poszerzającym wiedzę z zakresu historii Polski.

10 listopada

Przedstawiciele Technikum prowadzili kolportaż jednodniówki historycznej „Kurier Niepodległej” na terenie miasta.

11 listopada

Uczniowie brali udział w uroczystościach patriotycznych na placu Piłsudskiego w Ciechanowie.


Formą uczczenia jubileuszu było również czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ph. „Moja wizja szklanych domów”. Stałym celem Narodowego Czytania jest promowanie czytelnictwa i literatury polskiej , w tym roku szczególnie wzmocnienie tożsamości narodowej.

Warto dodać, że obchody stulecia odzyskania niepodległości splotły się z jubileuszem 50- lecia szkoły, co dodatkowo przybliżyło ideę niepodległości.

Foto: ZST w Ciechanowie

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony