Logo Komunikacja Bez Barier

Odbyło się 11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie

W uroczystości wziął udział starosta ciechanowski Sławomir Morawski

Ilustracja do artykułu zpp5.jpg

Jednym z głównym punktów programu była uroczysta Gala podczas której wyróżnieni zostali starostowie i prezydenci 20-lecia, a więc Ci samorządowcy, którzy od samego początku istnienia powiatów pełnią swoje funkcje.

Wyróżniono także tych, którzy w 1998 roku odbierali akty erekcyjne powiatów i obecnie pełnią funkcję starosty.

Zgromadzeniu towarzyszyły:

  • Sesja prezentująca „Raport XX-lecia powiatów w Polsce”;
  • Jubileuszowa sesja plenarna pt: „refleksje 2018+z dwóch perspektyw”;
  • Wreczenie Honorowych Statuetek oraz tytułów „starosty 20-lecia” oraz „Prezydenta 20-lecia”.

Tego samego dnia, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

• prowadzenie wspólnych badań naukowych;
• wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia;
• wspólne uczestnictwo w projektach naukowych;
• wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych;
• współpracę w zakresie postępowań o nadawanie stopni i tytułów naukowych,
• wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych;
• rozwój innych form współpracy ustalonych przez strony.


- Jesteśmy bardzo zadowoleni z perspektywy współpracy z tak renomowaną uczelnią. Jestem przekonany, że wspólne doświadczenia oraz cele bardzo szybko zaowocują. – skomentował Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

Samorząd powiatu ciechanowskiego podczas Zgromadzenia Jubileuszowego Związku Powiatów Polskich reprezentował starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

BTW

Powrót na początek strony