Odbyło się 11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie

W uroczystości wziął udział starosta ciechanowski Sławomir Morawski

Ilustracja do artykułu zpp5.jpg

Jednym z głównym punktów programu była uroczysta Gala podczas której wyróżnieni zostali starostowie i prezydenci 20-lecia, a więc Ci samorządowcy, którzy od samego początku istnienia powiatów pełnią swoje funkcje.

Wyróżniono także tych, którzy w 1998 roku odbierali akty erekcyjne powiatów i obecnie pełnią funkcję starosty.

Zgromadzeniu towarzyszyły:

  • Sesja prezentująca „Raport XX-lecia powiatów w Polsce”;
  • Jubileuszowa sesja plenarna pt: „refleksje 2018+z dwóch perspektyw”;
  • Wreczenie Honorowych Statuetek oraz tytułów „starosty 20-lecia” oraz „Prezydenta 20-lecia”.

Tego samego dnia, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

• prowadzenie wspólnych badań naukowych;
• wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia;
• wspólne uczestnictwo w projektach naukowych;
• wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych;
• współpracę w zakresie postępowań o nadawanie stopni i tytułów naukowych,
• wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych;
• rozwój innych form współpracy ustalonych przez strony.


- Jesteśmy bardzo zadowoleni z perspektywy współpracy z tak renomowaną uczelnią. Jestem przekonany, że wspólne doświadczenia oraz cele bardzo szybko zaowocują. – skomentował Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

Samorząd powiatu ciechanowskiego podczas Zgromadzenia Jubileuszowego Związku Powiatów Polskich reprezentował starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony