Ciechanowski farmaceuta, pedagog, regionalista, działacz sportowy i aktywny uczestnik życia społecznego Ciechanowa. Miał 99 lat

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 16 lutego w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu panjerzydoinfo.jpg

Foto: Jerzy Olszewski podczas spotkania z Muzeum Szlachty Mazowieckiej nt. wojny 1920 roku. Sierpień 2017 roku

Jerzy Hieronim Olszewski był znanym i szanowanym Ciechanowianinem, uczestnikiem życia społecznego i patriotycznego Ciechanowa od czasów przedwojennych. Był członkiem NSZZ "Solidarność", członkiem Związku Piłsudczyków, świadkiem ważnych wydarzeń w historii Polski i Ciechanowa. Był uczestnikiem deklegacji na pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wielkim Patriotą.
 
Jerzy Olszewski urodził się w 1919 r. w Rykaczewie. Jego ojciec był oficerem, ochotnikiem na wojnę polsko-bolszewicką 1920 r. W bitwie pod Strzegowem został ranny i zmarł po kilku tygodniach. Osierocił dwoje dzieci: syna Jerzego i córkę Annę.

Jerzy Olszewski był absolwentem ciechanowskiego Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego, maturę zdał w 1938 roku. Przed wybuchem II Wojny Światowej, przez rok studiował farmację na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie okupacji pracował m.in. w Ciechanowie, zajmował się też tajnym nauczaniem. Po wojnie ukończył kurs farmaceutyczny na Akademii Medycznej. Pierwszą pracę w zawodzie farmaceuty podjął w aptece przy ul. Wyzwolenia. Do 1982 r. pracował w aptekach w Ciechanowie i Mławie. Przez kilka lat był inspektorem, a następnie zastępcą dyrektora ciechanowskiego oddziału Cefarm.
 
Był nauczycielem i wychowawcą młodzieży, m.in. w Liceum Medycznym, trenerem koszykówki, angażował się w działalność społeczną. W 1997 r. otrzymał nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego i tytuł Ciechanowianina Roku. Od początku działalności był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Związku Piłsudczyków, działaczem Solidarności.
 
Uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Hieronima Olszewskiego odbędą się w najbliższy piątek (16 lutego). Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godz. 12:00 w kościele św. Tekli, po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny przy ul. Płońskiej. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w kościele o godz. 11:10 modlitwą różańcową.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony