Zmiana w harmonogramie rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020

Powiat Ciechanowski informuje o zmianach w harmonogramie rekrutacji do szkół

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Powiat Ciechanowski informuje o zmianach w harmonogramie rekrutacji szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020:

  • od 19 czerwca od godz. 14.00  do 28 czerwca do godz. 16.00. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
       
  • od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00- rekrutacja uzupełniająca, składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13845,Zmiana-w-harmonogramie-rekrutacji-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20192020.html

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony