Zmiana w wyborze ofert dotyczących realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dokonał zmiany wykazu podmiotów, które otrzymują wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w 2018 r

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. podjął uchwałę nr 45/2018 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 27/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie  wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.

Uchwała wraz z wykazem podmiotów, które otrzymują wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w 2018 roku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony