Najciekawsze prace zostały nagrodzone

Konkurs zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie w związku z 135 urodzinami Alana Aleksandra Milne

Ilustracja do artykułu m7.jpg

W konkursie mogli brać udział uczniowie klas 0-6 szkół podstawowych i przedszkolaki z terenu powiatu ciechanowskiego. Warunkiem udziału było samodzielne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, na papierze w formacie A3 lub A4. Ilustracje musiały być związane tematycznie z książkami o Kubusiu Puchatku.

Regulamin konkursu propagowany był w szkołach podstawowych, przedszkolach i bibliotekach w powiecie ciechanowskim. Wzięły w nim udział  23 instytucje (5 przedszkoli, 14 szkół, 4 biblioteki). Do organizatora konkursu wpłynęło 169 prac.

Jury konkursu pod przewodnictwem pani Dyrektor Teresy Sadowskiej, przy fachowym wsparciu zaprzyjaźnionej plastyczki, 12 czerwca dokonało oceny wszystkich nadesłanych prac i wyłoniło laureatów konkursu. Przyznano jedną nagrodę I, dwie II, trzy III oraz siedem wyróżnień indywidualnych i jedno wyróżnienie zbiorowe. 

Nagrody:

I. Marcin Potszuski– 7 lat, kl. 0, Szkoła Podstawowa w Kraszewie

II Urszula Zębalska– 5 lat, Miejskie Przedszkole Nr 5 w Ciechanowie

II Dorota Siekierska– 5 lat, Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie

III Julia Bandzul–6 lat, Miejskie Przedszkole Nr 5 w Ciechanowie

III Weronika Wysocka- 8 lat, kl.II, Zespół Szkół Niepublicznych w Goryszach

III Łukasz Zwierzchowski – 7 lat, kl. II, Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu


Wyróżnienia indywidualne:

- Zofia Niedźwiecka – 5 lat, Miejskie Przedszkole Nr 10 w Ciechanowie

- Amelia Chmielińska - 6 lat, Miejskie Przedszkole Nr 10 w Ciechanowie

- Kornelia Ostrowska – 5 lat, Miejskie Przedszkole Nr 10 w Ciechanowie

- Kacper Stec – 7 lat, kl. I, Szkoła Podstawowa w Gołyminie, Filia w Gostkowie

- Nadia Brach – 4 lata, Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie

- Gabriela Cieślak - 5 lat, Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ciechanowie

- Amelia Szlaska – 5 lat, Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ciechanowie

Wyróżnienia zbiorowe:

- Miejskie Przedszkole Nr 5 w Ciechanowie (Alicja Wójcik, Adrianna Porębska, Julia Łebkowska, Natalia Kaźmierczak, Kornelia Dołęgowska)

Prace laureatów wyeksponowane zostały na wystawie pokonkursowej w oknach wypożyczalni głównej biblioteki przy ul. Warszawskiej 54.

Nagrody rzeczowe, w postaci gier planszowych, ufundowano ze środków powiatu ciechanowskiego, który był współorganizatorem konkursu.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony