Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych

Rada Powiatu Ciechanowskiego podjęła uchwałę  Nr VI/6/46/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebedace jednostkami samorządu terytorialnego.

Szczegółowe zasady trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres  kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym wraz z wzorami dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


 
 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony