Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych

Rada Powiatu Ciechanowskiego podjęła uchwałę  Nr V/19/109/2016  z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym.

Szczegółowe zasady trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres  kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym wraz z wzorami dokumentów dostępne sa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 
 

Powrót na początek strony