Szkoły i placówki oświatowe

SIEĆ SZKÓŁ  I PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH  PRZEZ  POWIAT CIECHANOWSKI


I Liceum Ogólnokształcące
im. Zygmunta  Krasińskiego w Ciechanowie

06 - 400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66
www.krasiniak.pl
tel. 23 672  24 04, 672 48 32


Zespół Szkół  nr 1
im. gen. J. Bema w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich  24
zs1.com.pl/
tel.  23 672 48 24,  23 672 50 62


Zespól Szkół  nr 2
im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

06-400  Ciechanów, ul Orylska 9,
    http://www.zs2ciechanow.pl
 tel.  23 672 34 48


Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława  Staszica w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
zs3.ciechanow.pl 
tel.  23 672 30 51,  23 672 24 01


Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
06- 400 Ciechanów, ul. Kopernika  7
www.zst-ciechanow.pl  
tel. 23 672 53 75, 23 672 51 10Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
www.soswciechanow.edu.pl/
tel. 23 673 28 89Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wyzwolenia 10 a
http://www.pppciechanow.pl
e-mail: info@pppciechanow.pl
tel. /fax 23 672 26 73, 23 673 27 73

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony