Świadczenia dla nauczycieli


Rada Powiatu Ciechanowskiego  Uchwałą Nr V/34/194/2018 z dnia 24 września 2018 roku uchwaliła Regulamin określający rodzaje  świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób  ich przyznawania.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyznawania świadczeń wraz z wzorem wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku w wersji elektronicznej.

MP/02.01.2019

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony