Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

"Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza
  poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady  na odcinku Ojrzeń-Gąsocin”


 Beneficjent: Powiat Ciechanowski
Całkowita wartość projektu: 7 889 639,52 zł
Koszty kwalifikowane: 7 820 389,23 zł
Poziom dofinansowania: 85 %
Kwota dofinansowania z EFRR -  6 647 330,84 zł
Okres realizacji: 12.03.2007 - 31.07.2011

    Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady, na odcinku Ojrzeń-Gąsocin o długości 13,160 km, przebiegającym przez teren gmin Ojrzeń i Sońsk. Droga ta ma istotne znaczenie lokalne oraz regionalne, ponieważ stanowi ważny szlak komunikacyjny równoległy z drogą  krajową nr 60, powiązany funkcjonalnie z drogą krajową nr 50.
 Inwestycja objęła: poszerzenie istniejącej jezdni, wybudowanie chodników, zatok autobusowych, przebudowanie ronda  w Gąsocinie, remont mostu w miejscowości Łopacin, oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.  Przebudowa spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku drogi oraz zwiększy komfort jazdy. Ponadto usprawni dojazd do urzędów i szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie pobliskich gmin a przez bezpośrednie połączenia z drogą krajową nr 50 w miejscowości Ojrzeń i drogą powiatową nr 2421W w miejscowości Gąsocin,  ułatwi dojazd do Ciechanowa.

 Przebudowa drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków europejskich oraz dobrej współpracy z samorządem województwa. W dniu 22 października 2009 roku w Warszawie władze samorządowe województwa mazowieckiego i powiatu ciechanowskiego podpisały umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  - Priorytet III „Regionalny system transportowy", Działanie 3.1. ,,Infrastruktura drogowa”. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 7 889 639,52 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych.

 

  

____________________________________________________________________________________

 "Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej
nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka-Dalnia na odcinku Ciechanów-Modła”


Beneficjent: Powiat Ciechanowski
Całkowita wartość projektu: 4 010 631,86 zł
Koszty kwalifikowane: 3 951 012,13 zł
Poziom dofinansowania: 75 %
Kwota dofinansowania z EFRR -  2 963 259,09 zł
Okres realizacji: 31.03.2009 - 20.12.2010

Zakończyła się  przebudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów–Modła–Niedzbórz–Drogiszka-Dalnia, na odcinku Ciechanów–Modła przebiegającym przez teren gminy Ciechanów. Droga ta ma znaczenie lokalne oraz istotne znaczenie regionalne –  przebudowany odcinek drogi  powiatowej nr 1240W stanowi połączenie z drogą wojewódzką 615 oraz z węzłem dróg krajowych nr 50 i 60 w Ciechanowie.
 Inwestycja ta objęła: poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego  na odcinku o długości 9,93 km, wybudowanie 1,59 km chodników, wybudowanie 12 zatok autobusowych oraz wybudowanie 171 zjazdów. Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku drogi oraz zwiększy komfort jazdy. Ponadto usprawni dojazd do urzędów i szkół  oraz innych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w Ciechanowie oraz na terenie pobliskich miejscowości.
 Przebudowa drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków europejskich oraz dobrej współpracy ze służbami marszałka województwa. W dniu 24 marca 2010 roku w Warszawie władze samorządowe województwa mazowieckiego i powiatu ciechanowskiego podpisały umowę o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet III „Regionalny system transportowy", Działanie 3.1. ,,Infrastruktura drogowa”.

____________________________________________________________________________

Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza  poprzez przebudowę
drogi powiatowej nr 1207W Wróblewo-Helenów  na odcinku Wróblewo-Pałuki”

Beneficjent: Powiat Ciechanowski
Całkowita wartość projektu: 1 694 820,21 zł
Koszty kwalifikowane: 1 665 266,93 zł
Poziom dofinansowania: 50 %
Kwota dofinansowania z EFRR -  832 633,46 zł
Okres realizacji: 27.04.2009 - 20.12.2010

Zakończona została przebudowa drogi powiatowej nr 1207W Wróblewo-Helenów, na odcinku Wróblewo-Pałuki, przebiegającym przez teren gmin: Opinogóra Górna i Gołymin Ośrodek.
Inwestycja ta objęła: poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 3,8 km, wybudowanie 0,94 km chodników, wybudowanie 46 zjazdów oraz wybudowanie zatoki autobusowej. Przebudowa  spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku oraz zwiększy komfort jazdy. Ponadto usprawni dojazd do urzędów i szkół  oraz innych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie pobliskich gmin a przez bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 60 ułatwi dojazd do Ciechanowa.
 Przebudowa drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków europejskich oraz dobrej współpracy z samorządem województwa. W dniu 24 marca 2010 roku w Warszawie władze samorządowe województwa mazowieckiego i powiatu ciechanowskiego podpisały umowę o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet III „Regionalny system transportowy", Działanie 3.1. ,,Infrastruktura drogowa".

_________________________________________________________________________________

„Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę

drogi powiatowej nr 1232W Ościsłowo –Sulerzyż – Chotum”

Beneficjent: Powiat Ciechanowski
Całkowita wartość projektu: 5 527 293,42 zł
Koszty kwalifikowane: 2 633 474,38 zł
Poziom dofinansowania: 36,45 %
Kwota dofinansowania z EFRR: 959 945,50 zł
Okres realizacji projektu: 2011.08.24 – 2015.09.30


Przebudowana przez Powiat Ciechanowski droga powiatowa nr 1232W Ościsłowo –Sulerzyż – Chotum o długości 6,55 km, przebiegająca przez tereny gmin Ciechanów i Glinojeck, uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet III „Regionalny system transportowy", Działanie 3.1. ,,Infrastruktura drogowa”.  Droga stanowi ważny szlak komunikacyjny powiązany funkcjonalnie z drogą krajową nr 60. Jej przebudowa spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz zwiększy komfort jazdy. Ponadto usprawni dojazd do urzędów i innych obiektów użyteczności publicznej w Ciechanowie oraz w miejscowościach gminnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa

__________________________________________________________________________

"Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę

drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo-Regimin-Szulmierz na odcinku Karniewo-Szulmierz”Beneficjent: Powiat Ciechanowski
Całkowita wartość projektu: 3 522 502,56 zł
Koszty kwalifikowane: 2 937 249,91 zł
Poziom dofinansowania: 83,40 %
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 449 624,37 zł
Okres realizacji Projektu: 2008.02.14  - 2015.09.30

Przebudowana przez Powiat Ciechanowski droga powiatowa nr 1215W Grzybowo-Regimin-Szulmierz na odcinku Karniewo-Szulmierz o długości 5,95 km, zlokalizowanym na terenie gminy Regimin, uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Priorytet III „Regionalny system transportowy", Działanie 3.1. ,,Infrastruktura drogowa”.  Przebudowany odcinek drogi stanowi ważny szlak komunikacyjny powiązany funkcjonalnie z drogą wojewódzką nr 615 i 616. Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku oraz zwiększy komfort jazdy. Ponadto usprawni dojazd do urzędów oraz innych obiektów użyteczności publicznej w Ciechanowie i  miejscowościach gminnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa

__________________________________________________________________________

"Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę

drogi powiatowej nr 1233W Ościsłowo - Ojrzeń”Beneficjent: Powiat Ciechanowski
Całkowita wartość projektu: 8 937 938,30 zł
Koszty kwalifikowane: 6 895 077,46 zł
Poziom dofinansowania: 41,48 %
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 860 126,33 zł
Okres realizacji Projektu: 2008.06.04  - 2015.09.30

 
Przebudowana przez Powiat Ciechanowski droga powiatowa nr 1233W Ościsłowo – Ojrzeń o długości 10,48 km, przebiegająca przez tereny gmin Ojrzeń i Glinojeck, uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet III „Regionalny system transportowy", Działanie 3.1. ,,Infrastruktura drogowa”.  Droga ta jest ważnym szlakiem komunikacyjnym powiązanym funkcjonalnie z drogami krajowymi nr 50 i 60. Jej przebudowa spowodowała poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku oraz zwiększyła komfort jazdy. Ponadto usprawniła dojazd do urzędów oraz innych obiektów użyteczności publicznej w Ciechanowie oraz w miejscowościach gminnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa

__________________________________________________________________________

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony