Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 

„GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA”Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.2  Efektywność energetyczna
Typ projektów  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Beneficjent ProjektuPowiat Ciechanowski
RealizatorZespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza  w Ciechanowie
Okres realizacji – 01.10.2016 – 30.09.2018
Całkowita wartość projektu – 1 777 806,10 zł
w tym dofinansowanie z UE – 1 384 733,24 zł

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. Termomodernizacją będą objęte 2 budynki: główny i warsztatowy, o łącznej powierzchni całkowitej 4711m2, użytkowanej przez 804 uczniów i 108 pracowników szkoły. Bezpośrednim celem projektu jest racjonalizacja wykorzystania energii w w/w budynkach Zespołu Szkół nr 2.
Planuje się realizację 3 zadań:
•    prace przygotowawcze związane z termomodernizacją dwóch budynków (głównego i warsztatowego) Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie;
•    termomodernizację dwóch budynków Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie;
•    prace inwestycyjne związane z procesem inwestycyjnym.

Projekt jest projektem kompleksowym i wykorzystuje oszczędności energetyczne dzięki zastosowaniu 7 rozwiązań termomodernizacyjnych:
- ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych budynku, w tym ścian zewnętrznych, dachów lub stropodachów,
- ocieplenie lub wymiana podłóg,
- wymiana okien lub drzwi zewnętrznych,
- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła)  lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- budowa i przebudowa systemów wentylacji klimatyzacji wraz z rekuperacją,
- instalacja zaworów podpionowych i termostatów,
- zastosowanie automatyki pogodowej lub zastosowanie systemów zarządzania energią  w budynku (w zakresie zarządzania poborem energii noc-dzień i weekendy)

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony