Gmina Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8
tel./fax  23 672 26 46
www.gminaciechanow.pl

e-mail: urzad@gminaciechanow.plGmina Ciechanów położona w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, jest jedną z jego większych gmin o powierzchni ok. 140 km², który zamieszkuje blisko 7 tys. osób.
Gmina ma dobre połączenia komunikacyjne. Drogi rozchodzą się promieniście we wszystkich głównych kierunkach. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Warszawa – Gdańsk oraz drogi krajowe nr 50 i 60 a także drogi wojewódzkie nr 615, 616 i 617. Sieć dróg gminnych i powiatowych zapewnia bardzo dobrą komunikację ze wszystkimi miejscowościami na terenie gminy.
Podstawowym kierunkiem gospodarczego rozwoju gminy jest rolnictwo, na co wpływają dość dobre warunki naturalne. Dominujące w gminie małe i średnie gospodarstwa indywidualne zajmują się przede wszystkim produkcją roślinną, hodowlą bydła oraz w mniejszym stopniu trzody chlewnej. Szansę na zatrudnienie dają też coraz liczniej powstające zakłady przemysłowe. Położenie geograficzne gminy a przede wszystkim pomocna i przyjazna atmosfera są zachętą do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych, przykładem jest tu budowa największej ubojni drobiu w Polsce, której inwestorem jest firma CEDROB. Jest to kolejna już inwestycja tej firmy zlokalizowana na obszarze Gminy Ciechanów.
Na terenie gminy znajdują się gospodarstwa agroturystyczne z bogatą i zróżnicowaną ofertą czynnego wypoczynku na łonie natury. Wiejskie wakacje i weekendy to okazja do obserwacji zwyczajów oraz poznania miejscowych tradycji i gościnności. Turystyce i udanemu wypoczynkowi sprzyjają występujące tu obszary chronione, stanowiące 42% obszaru gminy, zaliczane do ,,Zielonych Płuc Polski”.
Oprócz walorów krajobrazowych i różnorodności fauny i flory, bogactwem Gminy Ciechanów jest jej dziedzictwo kulturowe. Składa się na nie tradycyjna architektura wiejska, reprezentowana przez liczne przydrożne kapliczki i krzyże, parki podworskie, pomniki przyrody, jak również niewielkie, lecz urokliwe zabytki: drewniany kościół w Chotumiu z XVIII wieku, leśniczówka w Bardonkach, Park w Niestumiu z przełomu XIX i XX wieku.
Ostatnie lata to czas inwestowania w rozwój transportu regionalnego, ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców gminy Ciechanów. W tym okresie zmodernizowano i przebudowano ok. 25 km dróg, niektóre zadania dofinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej np. droga Ujazdówek – Gorysze została dofinansowana na kwotę ponad 2 mln. zł.
Inwestycje proekologiczne to budowa nowych odcinków sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Budowa kanalizacji w miejscowości Kargoszyn w 80% została dofinansowana ze środków unijnych. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym były organizowane szkolenia dla osób bezrobotnych w celu ich przekwalifikowania, dając możliwość zatrudnienia.
Gmina Ciechanów to nie tylko spokojne, ciekawe i urokliwe miejsce do wypoczynku w ciszy, lecz także przyjazne otoczenie dla biznesu, który może liczyć na życzliwe przyjęcie i dogodne dla siebie warunki.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony