Gmina Opinogóra Górna

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
06- 406 Opinogóra Górna, ul. Zygmunta Krasińskiego 4

tel./fax: 23 673 61 10

www.ugportal.opinogoragorna.pl

e-mail: ugopinogora@bip.org.pl


Gmina Opinogóra Górna leży w północno-wschodniej części powiatu ciechanowskiego. Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miejscowość Opinogóra Górna, położona w odległości 8 km od Ciechanowa, 100 km od Warszawy. Gmina należy do jednej z największych obszarowo w powiecie ciechanowskim. Zajmuje obszar 139 km, który zamieszkuje ok. 6 tys. osób.
Pierwsza wzmianka o Opinogórze pochodzi z 1185 r. W zapisie występuje ona pod nazwą Opiogote. Natomiast w dokumentach z XV w. nazywana jest Opinogóra i dzieli się na Opinogórę Górną i Dolną. Rodzinie Krasińskich Opinogóra została nadana w 1659 r., wcześniej była ona własnością książąt mazowieckich. Podczas III rozbioru Polski i w czasach wojen napoleońskich ziemie te zmieniały kilkakrotnie właścicieli, a w 1811 r. Opinogórę otrzymał generał Wincenty Krasiński zgodnie z pierwotnymi zasadami sukcesji.
Na terenie gminy Opinogóra Górna nie ma żadnego przemysłu, nawet o zasięgu lokalnym, który mógłby być źródłem zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 90% gruntów stanowią użytki rolne, a tylko 3,4% lasy. Istniejąca sieć dróg zapewnia dogodne połączenie z Ciechanowem, który przejmuje częściowo funkcje usługowe gminy. Gmina znalazła się w "Złotej Setce” najbardziej przedsiębiorczych gmin w Polsce, wykreowanej przez Centrum Badań Regionalnych za kadencję 1994-1998. Może pochwalić się nowoczesnym kompleksem boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „Moje Boisko ORLIK 2012” usytuowanych przy Gimnazjum w Opinogórze Górnej. Budowane i modernizowane są drogi gminne oraz remontowane świetlice wiejskie, które umożliwiają mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
W Opinogórze Górnej znajduje się Zespół Pałacowo Parkowy Muzeum Romantyzmu, który w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE przystosowany został do pełnienia funkcji Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego. Zabytkowy park w zespole pałacowo-parkowym odzyskał dawny blask, powstał nowy zespół gospodarczo-folwarczny z wozownią i ptaszarnią – „Folwark”.

Inne obiekty zabytkowe to: kościół parafialny neoklasycystyczny w Opinogórze Górnej (1874 – 1877),  kościół parafialny w Pałukach (wzniesiony w latach 1841-1843)  oraz kaplica filialna - drewniana z ok. 1775 r. w Przedwojewie.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony