Gmina Ojrzeń

Urząd Gminy Ojrzeń
06-456 Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27
tel. 23 671 83 20, fax 23 671 83 10


www.ojrzen.pl 

e-mail: ojrzen@ciechanow.pl


Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu ciechanowskiego. Zajmuje obszar ok. 123 km2, który zamieszkuje ok.  4,4 tys. osób. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 60 z Płońska do Ciechanowa, stanowiąca ważny element połączenia komunikacyjnego z Warszawą. To na tej trasie umiejscowiony jest Ojrzeń i tu mieszczą się władze gminy oraz wszystkie instytucje działające na tym terenie.
Przez teren gminy Ojrzeń już w X wieku przebiegały ważne szlaki handlowe do Wielkopolski i na Śląsk. Jednak pierwsza pisana wzmianka o miejscowościach z tego terenu pojawiają się w XIII wieku i dotyczyła miejscowości Luberadz –1239r. Barwną kartą w historii zapisał się hrabia Bruno Kiciński poeta, publicysta, wydawca. Działacz polityczny zaangażowany m.in. w powstanie listopadowe. Zmarł w 1844 roku w Ojrzeniu. Tereny gminy były też świadkami wojen szwedzkich, kampanii  napoleońskiej, wojny polsko-radziecka w 1920 roku oraz I i II wojny światowej.
Bazę edukacyjną gminy stanowią 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, wyposażone w zaplecze sportowo-rekreacyjne - boiska typu orlik i place zabaw. Działa Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Tęcza”  oraz Dziecięcy Zespół Ludowy Ojrzeniacy.
W gminie odbywają się liczne imprezy kulturalne m.in. występy zespołów ludowych. Ojrzeń odwiedziły zespoły z Indii i Mołdowy. Organizowane są dożynki gminno-parafialne oraz festyny i imprezy sportowe.
Bardzo ważnym elementem krajobrazu gminy Ojrzeń jest rzeka Łydynia. Ponadto na uwagę zasługują: pomnik przyrody - dąb szypułkowy "Uparty Mazur" w miejscowości Młock, oraz aleja składająca się z 50 świerków pospolitych w Luberadzu.
Do najcenniejszych zabytków należą: drewniany kościół wraz z dzwonnicą z XVII w. w Kraszewie (w którym w 2012 roku wmurowano tablicę dla upamiętnienia katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej), pałac z XVIII w. w Luberadzu. Park podworski krajobrazowy z XIX w. w Młocku. Zespół podworski XIX-XX w. w Żochach.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest ok. 200 podmiotów gospodarczych, jedna spółdzielnia mieszkaniowa i dwie spółdzielnie rolnicze. Do największych pracodawców należą firmy: Cedrob i Luwix.
W ostatnich latach dzięki środkom unijnym gmina Ojrzeń zmieniła swoje oblicze. Zmodernizowano drogi, zbudowano 2 boiska typu Orlik oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Wyremontowano świetlice wiejskie, powstały 4 place zabaw. Zrealizowano wiele projektów edukacyjnych oraz integrujących społeczność lokalną.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony