Miasto i Gmina Glinojeck

Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
06-450 Glinojeck, ul. Płocka 12
tel. 23 674 00 17, 23 674 28 18

www.glinojeck.net

e-mail: sekretariat@e-glinojeck.pl

Miasto i Gmina Glinojeck położona jest w zachodniej części powiatu ciechanowskiego nad rzeką Wkrą. Graniczy z gminami: Raciąż, Strzegowo, Ciechanów, Ojrzeń, Sochocin i Baboszewo. Obejmuje obszar 153 km2, który zamieszkuje ok. 8,5 tys. osób. Przez teren gminy wiodą dwie ważne drogi, będące kontynuacją odwiecznych szlaków handlowych. Droga E-7 z południa w kierunku północnym łączy Warszawę z Gdańskiem, droga nr 60 biegnie z zachodu na wschód łącząc m.in. Płock z Ciechanowem.
Prawa miejskie Glinojeck otrzymał w 1993 roku. Jest ośrodkiem obsługi lokalnej, siedzibą władz samorządu miasta i gminy. Tu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, biblioteka, prężnie działający ośrodek kultury.  Ponadto na terenie gminy funkcjonuje szkoła podstawowa w Woli Młockiej i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie.
Gmina Glinojeck posiada bogate zaplecze rekreacyjno – sportowe z nowoczesnymi halami sportowymi i boiskami wielofunkcyjnymi do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę czy tenisa ziemnego. W okresie od wiosny do późnej jesieni mieszkańcom udostępnione jest boisko „Orlik”, w okresie zimowym lodowisko wybudowane w ramach Programu „Biały Orlik”.
Prawdziwym bogactwem gminy są lasy zajmujące ok. 35% ogólnej powierzchni, a także urządzone i zagospodarowane tereny zielone (parki i skwery). W samym Glinojecku zajmują one 14,9 % powierzchni. Zwarte kompleksy leśne pełnią bardzo ważną funkcję ochronną i krajobrazową. Kompleksem o największych walorach przyrodniczych i krajobrazowych jest „Uroczysko Ościsłowo”, w obrębie którego urządzona została ścieżka przyrodnicza o dł. ponad 3 km.  Tu znajduje się miejsce pamięci. Sędziwe drzewa były świadkami tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. W tym lesie 20 lutego 1940 roku hitlerowcy dokonali masowego mordu chorych i kalekich z całej ziemi ciechanowskiej i sąsiednich powiatów. Na płycie jednego z grobów znajduje się napis „Wróg skazał ich na śmierć, gdyż w ich ciałach biły polskie serca”. Glinojeck stanowi bazę wypoczynkową dla turystów, którzy traktują już od kilku lat miasto jako wizytówkę regionu. Miasto Glinojeck oraz kilkanaście miejscowości na terenie gminy położonych jest w dolinie rzeki Wkry. Są to doskonałe tereny umożliwiające rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej. Rzeka Wkra wykorzystywana jest do turystyki kajakowej.
Jest gminą rozwojową, ekologiczną, posiada doskonale rozwiniętą infrastrukturę techniczną, korzystne warunki dla rozwoju funkcji turystycznych i produkcyjnych. Tu zlokalizowana jest cukrownia „Glinojeck”, jedna z największych cukrowni w Europie, której budowę rozpoczęto w 1977 roku.
 Najważniejszymi osiągnięciami inwestycyjnymi ostatnich lat jest:
•    budowa systemu wodociągów i sieci kanalizacyjnej - Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w inwestycję z Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
•    budowa Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku;
•    przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Kondrajcu Pańskim na lokale socjalne  realizowanego przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego
•    wykonaniu przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego, komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Polnej w Glinojecku
•    wykonanie instalacji solarnych w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Glinojeck – zastosowanie kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach użyteczności publicznej” Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w inwestycję z Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
•    Budowa mostu na rzece Wkra w miejscowości Płaciszewo
Samorząd Glinojecka prowadzi również liczne inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Dużym osiągnięciem było  uzyskanie dofinansowania z UE na budowę szerokopasmowej sieci i publicznych punktów dostępu do Internetu.  Samorząd gminy realizuje również tzw. projekty miękkie, współfinansowane  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowane one są do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, którzy chcą podwyższać swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony