Gmina Gołymin Ośrodek

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
06-420 Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8
tel. 23 671 60 20, tel./fax. 23 671 60 93 
www.golymin-osrodek.pl

e-mail: ug@golymin-osrodek.plGmina Gołymin – Ośrodek to gmina wiejska zlokalizowana w północnej części województwa mazowieckiego w odległości 70 km od Warszawy. Zajmuje powierzchnię 110,6 km², którą zamieszkuje ponad 4 tys. osób.
Historia Gołymina – Ośrodka sięga czasów średniowiecza, to wówczas pojawiły się pierwsze wzmianki o miejscowości. W okresie średniowiecza należał on do zamożnego rodu Gołyńskich, a następnie rodu Krasińskich. Gmina zapisała się na kartach historii m.in. w jednej z największych bitew czasów napoleońskich, gdy wojskami napoleońskimi dowodził Gen. Davot, a rosyjskimi Ks. Galicyn.
Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku.
Działalność kulturowa realizowana jest przez różnego rodzaju zespoły i stowarzyszenia, wśród których należy wymienić:
•    Zespół Emerytów i Rencistów „Gołyminiacy”;
•    Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołymińskiej.
Imprezy kulturalne to m.in.:
•    Dożynki gminne,
•    Mazowieckie Majowe Muzykowanie,
•    Pożegnanie lata z Napoleonem.
Tereny gminy szczycą  się  bogatą i ciekawą historią, były miejscem osadnictwa w czasach prehistorycznych. Ich historia udokumentowana jest zabytkami architektury, w tym również sakralnej, miejscami pamięci narodowej. Położenie gminy sprzyja kształtowaniu przestrzeni agroturystycznej, która powinna zachęcać do odwiedzania tych terenów.
Ważniejsze miejsca, które warto odwiedzić to: zespół sakralny w Gołyminie-Ośrodku, zespół dworski wraz z parkiem w Morawce, zespół dworski oraz park w Osieku – Aleksandrowie, mogiła zbiorowa z płytą powstańców styczniowych w Osieku Górnym, zespół dworski i park w Wróblewie, zespół dworski  w Pajewie Wielkim, park dworski
w Garnowie Dużym, cmentarz pochodzący z okresu I wojny światowej w Gostkowie.
Na terenie gminy najważniejszą gałąź gospodarki stanowi rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze.
Do ważniejszych inwestycji w gminie należą: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gołyminie-Ośrodku wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów
na energooszczędne, remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gołyminie-Ośrodku, budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek”.

Gmina Gołymin uzyskała w 2015 roku wyróżnienie przez portal Warto Zwiedzic.pl 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony